Kościół św. Jana Chrzciciela

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej

Matka Boża Różańcowa
Łaskawa

koronowana
8 września 1985 roku

Diecezja Sandomierska

Obecny podominikański kościół i klasztor pochodzą z XVIII wieku. Powstały na miejscu budowli drewnianych w latach 1694–1769. Główne prace restauracyjne prowadzono w nich na początku XIX i XX wieku. Kościół jest barokowy, trójnawowy, bazylikowy,
ze sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi. Znajduje się w nim 12 ołtarzy rokokowych z XVIII wieku.
Cudowny wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowano na wzór słynnego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie. Wykonany został na płótnie i następnie przyklejony na desce w kształcie prostokąta o miękkich barokowych liniach. Nie znamy nazwiska artysty, ani też miejsca powstania tego dzieła. Najogólniej ślady prowadzą do XVII-wiecznego warsztatu krakowskich dominikanów. Rysy twarzy Matki Bożej na obrazie są mało ożywione, a welon zsunięty nieco na czoło – widać w tym wizerunku ślady bizantyjskie. Obraz robi wrażenie ikony. Maryja ukazana jest w półpostaci. Suknia jej ma kolor czerwony. Od głowy spływa ciemnoniebieskie morfion ozdobione żółtym obrzeżem. Dzieciątko Jezus, ubrane w żółtą sukienkę, siedzi na lewej ręce Matki. Prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma książkę z wyrytymi literami IHS. Duże pogodne oczy skierowane są na pielgrzymów. Maryja lekko pochylona nad Synem „patrzy w świętej zadumie w dal, równocześnie wzrok Jej przenika w głąb twej duszy, że oprzeć się temu wejrzeniu nie zdołasz". Na obraz nałożona jest srebrna sukienka z połowy XVII wieku. Od ponad 300 lat obraz znajduje się w głównym ołtarzu janowskiego kościoła.